Holy Cross Church in Warsaw

DSC_2077
photograph: Sławomir Kiełbowicz

The pillar containing Chopin’s heart, Holy Cross Church in Warsaw. An urn containing his heart was immured in the pillar.