4 February 2018

Yuko Kawai Piano Recital

programme: J.S.Bach, F.Chopin

Duszpasterstwo ƚrodowisk Twórczych Archidiecezji Warszawskiej, Warsaw, Poland